Den Planerade rutten

Rutten är grovplanerad. Den kommer att ändras under resans gång beroende på vad vi vill se och uppleva.

Position från JRSK:hemsida

Här kan ni följa var AKKA är någon stans. Den uppdateras inte automatiskt. Vi får manuellt lägga in vår position på JRSK:s hemsida via en app i mobilen. Därför kan det se konstigt ut att man seglar rakt över land.
Vi uppdaterar så fort vi har tillgång till internet.

Position från MarineTraffic

Här kan ni följa var AKKA är någon stans. Den uppdateras automatiskt via vår AIS(Automatic Identification System).